UPDATE COVID-19 bij huisdieren

Het risico op besmetting van dieren door de mens wordt beschouwd als matig voor fretten en laag voor katten, honden en goudhamsters.
Het is zinvol om gezelschapsdieren weg te houden bij mensen die zijn besmet met COVID-19. Het is aanbevolen dat een persoon uit de omgeving de dieren verzorgt om ze gezond te houden.
De analyse van het zoönotische risico berust op de afwezigheid van gevallen van besmetting van mensen door dieren, behalve in nertsenfokkerijen.
Het risico geassocieerd met infectie van de mens door een besmet gezelschapsdier wordt ook beschouwd als zeer laag voor de meeste personen.
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar kwetsbare personen die risicofactoren vertonen. Voor hen wordt het risico op besmetting beschouwd als hoog als ze worden blootgesteld aan een gezelschapsdier dat het virus uitscheidt.

Het goede nieuws in deze COVID-19-crisis is de zeer beperkte betrokkenheid van gezelschapsdieren in de pandemie.